Коротка довідка підприємства

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛОЩА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛУГИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”, скорочена назва ДП „ЛУГИНСЬКИЙ СПЕЦЛІСГОСП” (далі лісгосп), розташований в північній частині Житомирської області на території Лугинського адміністративного району.
Контора лісгоспу розташована в кв.63 вид.41 Липниківського лісництва в 115 км від обласного центру м.Житомир.
До складу лісгоспу входять чотири лісництва.
Адміністративно-організаційна структура лісгоспу наводиться в таблиці 1.1.1.

1.1.1. Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони Площа, га
Степанівське Лугинський 6578,0
Бовсунівське -///- 6592,0
Липниківське 5268,0
Красноставське 5759,0
ВСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ: 24197,0
в т. ч. по адмінрайону Лугинський 24197,0

Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Лісгосп був організований в 1976 році на основі рішення обласної ради за № 2 від 26 вересня 1975 року і наказу № 218 Міністерства радгоспів від 4 серпня 1976 року про організацію Лугинського міжрадгоспного лісгоспу на базі лісів 11 радгоспів Лугинського району.
Керуючись Господарським кодексом України, Законом України «Про передачу об’єктів прав державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. № 584, наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 23.08.2013 р. № 226 „Про приймання цілісних майнових комплексів державних лісогосподарських підприємств Міністерства аграрної політики та продовольства України до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України” Луганське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК” було прийнято зі сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.
Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу, проведене в 1977 році Українською лісовпорядною експедицією.
Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1993, 1997 роках - Львівською лісовпорядною експедицією, в 2003 році - Українською лісовпорядною експедицією. В архівах збереглися такі матеріали цих робіт: перспективний план ведення лісового господарства по Лугинському міжгосподарському лісгоспу (1994 р.), проект організації і розвитку лісового господарства Лугинського держлісгоспу АПК (2004 р.), плани лісонасаджень, таксаційні описи.
Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2003 році Українською експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом.
Нинішнє базове лісовпорядкування 2014 року проведено за І розрядом Українською лісовпорядною експедицією Українського лісовпорядного проектного виробничого об’єднання ВО „Укрдержліспроект” Державного агентства лісових ресурсів України у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт (додатки 1; 2).

При проведенні польових лісовпорядних робіт базове лісовпорядкування керувалось:

 • Лісовим кодексом України (2006 р.) зі змінами і доповненнями;
 • Земельним кодексом України (2007 р.);
 • Інструкцією з впорядкування лісового фонду України (Ірпінь, 2006 р.);
 • Основними положеннями організації і розвитку лісового господарства Житомирської області (2012 р.);
 • Законом України „Про природно-заповідний фонд України” (2004 р.);
 • Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” (2007 р.);
 • Законом України „Про тваринний світ” (1993 р.);
 • Законом України „Про мисливське господарство та полювання” (2010 р.);
 • Законом України „Про Червону книгу України” (2002 р.);
 • Червоною книгою України” та „Зеленою книгою України в редакції 2009 року;
 • Державною цільовою програмою „Ліси України” на 2010-2015 роки;
 • Водним кодексом України (1995 р.);
 • Рекомендаціями з веденням лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення (К.,2008 р.);
 • протоколом першої лісовпорядної наради, іншими законодавчими актами та нормативними документами Уряду, Держлісагентства України, Міністерства екології та природних ресурсів України.
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею - господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники Одиниці вимірювання Обсяги
1. Площа лісовпорядкування га 24197,0
в. т .ч. з використанням ортофотопланів га 24197,0
2. Кількість кварталів шт 268
3.Середня площа кварталів га 90
4. Кількість таксаційних виділів шт 7612
5. Середня площа таксаційного виділу га 3,2
6. Заклад єно площадок вибіркових методів таксації шт 500
7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних перерізів шт 1325
8. Закладено пробних площ - усього шт 10
в т.ч. на рубки догляду* шт 2
9. Кількість планшетів шт 55
Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали державні акти на право постійного користування земельними ділянками, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, планшети минулого лісовпорядкування, ортофотоплани.
Для таксації деревостанів використовувались ортофотоплани задовільної якості, зйомки 2007-2008 років.
Детальний перелік виконаних під час лісовпорядкування робіт помішується в додатку б Зміни, які відбулися в площі лісгоспу за обліковий період, наведено в таблиці 1.2.2.

1.2.2. Зміна площі за ревізійний період

Найменування лісництв Найменування адміністративних районів Площа в га за даними
теперіш­нього лісовпорядкування поперед­нього лісовпорядкування державного обліку лісів станом на 1.01.2011р. земельного балансу станом на 1.07.2014р.
Степанівське Лугинський 6578,0 6578,0 6578,0 6244,2
Бовсунівське * 6592,0 6592,0 6592,0 6592,0
Липниківське 5268,0 5268,0 5268,0 5106,0
Красноставське 5759,0 5759,0 5759,0 5321,0
УСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ: 24197,0 24197,0 24197,0 23263,2
Збільшення загальної площі лісгоспу на 933,8 га в порівнянні із даними земельного балансу пояснюється несвоєчасним внесенням змін в матеріали земельного кадастру площі земель лісового фонду в межах Лугинського адміністративного району.